Všeobecní podmínky

Všeobecné podmínky
Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů

Souhlasím , aby mé osobní údaje uvedené v objednávce zboží zpracovala Mgr . Škriečková Martina  IČO: 43436277 ( dále jen firma ) v souladu se zněním zákona 428 / 2002 Sb . o osobních údajích v platném znění. Tento souhlas uděluji až do písemného odvolání . Podepsáním objednávky uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v objednávce , jakož i jí určeným osobám , za účelem zabezpečení a poskytnutí smluvně sjednaných služeb a pro plnění povinností uložených obecně závaznými právními předpisy a výše uvedeným zákonem , a to na dobu potřebnou k zajištění práv a povinností , které vyplývají ze smluvních vztahů mezi objednatelem a firmou včetně zpřístupnění těchto údajů obchodním partnerům firmy za účelem zabezpečení smluvních služeb pro zákazníka . Zákazník odpovídá za úplnost , pravdivost a správnost údajů , které poskytl za účelem uzavření objednávky. Zákazník uděluje souhlas , že firma je oprávněna zpracovávat osobní údaje pro své marketingové a obchodní účely , včetně zasílání obchodních sdělení . Obchodní sdělení je firma oprávněna zasílat formou SMS , MMS , elektronickou poštou, či písemně . Zákazník může odmítnout zasílání obchodních sdělení a každou jednotlivou zprávu týkající se marketingu volbou odhlašovacího odkazu, která zamezí další zasílání uvedených nabídek .
Při zpracování osobních údajů je firma povinna dbát na to , aby zákazník neutrpěl újmu svých práv, zejména na právě o

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info